Samsun Akaryakıt Dağıtım A.Ş.

Kalite Politikamız

SADAŞ, kalitenin doğal bir yaşam biçimi olduğu görüşü ile verimlilik, güvenlik, iş güvenliği, çevre koruma ve kalitede sürekli gelişmeyi, dolayısı ile kendi faaliyet konusunun lider kuruluşu olarak müşterilerinin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedeflemiş bulunmaktadır.

Bu nedenle SADAŞ, Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmek için;

Sahip olduğu kaynakları en iyi, verimli, emniyetli topluma ve çevreye saygılı bir şekilde kullanır,
“ İşi bir kerede başarmak “ için yapılan hataları düzeltmenin ötesinde önleyici tedbirler, yardım ile hatayı baştan ortadan kaldırmak prensibi doğrultusunda çalışarak hedeflediği kaliteyi ve müşteri memnuniyetini sağlar,
En değerli varlığın insan ve işgücü olduğu bilinci ile gerçek başarının ancak yetenekli, iyi motive edilmiş ve birbirleri ile uyum içinde çalışan personel ile elde edilebileceğine inanır.


Hatayı baştan yok edebilmek için; Sahip olduğu kaynakları ve uyguladığı sistemleri gerçekçi bir göz ile sürekli olarak değerlendirir, Değerlendirmeler doğrultusunda kaynakları ve sistemleri üzerinde gerekli iyileştirmeleri yapar, Oluşturulan prosedür ve iş talimatlarının tam olarak uygulanmalarını ve sürekli güncel tutulmalarını sağlar, Personelin sürekli gelişmesini sağlamak amacı ile eğitim programları hazırlar ve uygular, Gelişen teknolojileri takip eder, bunların ülke koşullarına uyarlanmaları ve uygulanmaları için gerekli çalışmaları yapar, Kalite kavramını benimsemiş tedarikçi ve müteahhitler ile çalışır.


Kalitenin bir ekip çalışması olduğu bilinci ile; Her çalışanın önce kendi yaptığı işten ve buna bağlı olarak sunulan tüm ürün ve hizmetlerin kalitesinden sorumlu olduğu prensibini benimser, Her çalışanın, kendi sorumluluk alanının dışında dahi olsa, hata ve eksiklerin önlenmesine ve dolayısı ile kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunmasını bekler, Eğitilmiş, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmiş ve iyi motive edilmiş personelin hedeflere ulaşabilmek için temel unsur olduğunu kabul eder.